Fettmätning, analyser & tester

Just nu rankad nr 1 i Malmö! *

FETTMÄTNING MED

KALIPER

Genom en fettmätning med den bästa kalipermätaren på marknaden (harpenden caliper) kan vi mäta din totala mängd kroppsfett. I syfte att mäta ditt underhudsfett är detta de bästa fettmätningarna på marknaden med låg felmarginal. Vi har valt att använda en 4-punktsmätning, även kallad Durnin/Womersley metoden, då den är smidigast och har i princip samma precision som en 7-punktsmätning. Mätpunkterna är biceps, triceps, suprailiacalt (mage) och subscapulärt (skulderblad). Steg 1 i mätningen är att markera upp var man skall mäta. Detta görs med hjälp av ett måttband och en tuschpenna. Steg 2 är själva mätningen där vi använder en harpenden kaliper för att mäta ditt underhudsfett i millimeter på de fyra markerade områdena från steg 1. Steg 3. Uträkningen. Med speciellt framtagna formler och tabeller kommer vi kunna räkna ut din totala mängd underhudsfett. Resultatet tar även hänsyn till kön samt din ålder genom att man gör en sk ålderskorrigering.

 

Tidsåtgång: 5-10 minuter

 

Lämplig klädsel: Överkropp. Kvinna. BH eller linne där skulderbladen är blottade. Man. Bar överkropp. Underkropp. Valfri klädsel (vid 4-punktsmätning).

 

Att tänka på: Vi kommer att behöva veta din morgonvikt från samma dag. Väg dig vid uppvaknande innan du äter och dricker. Helst efter du gått på toaletten. Använd samma våg vid alla mättillfällen. Undvik att träna innan mätningen då underhudsfettet och huden kan svullna/stramas åt. Det går bra att äta och dricka innan själva mätningen.

 

Pris: 295 kronor. 4-pack 1000 kronor.

 

En kalipermätning (fettmätning) ger alltid värdefull data vilket även hjälper oss att ta fram rätt träningsmetod för dig, optimalt kostschema och andra åtgärder för att hjälpa dig nå dina mål. Oavsett om dina mål är viktnedgång, att förbränna fett, allmän hälsa eller att bygga muskler (fettfri muskelmassa). Observera att en Jackson/Pollock 7-punktsmätning går att beställa vid särskilda behov. Kontakta oss då för mer information om processen och pris för denna mätning.

Harpenden Caliper - kalipermätning med det bästa verktyget

 

Med harpenden caliper, den bästa kalipermätaren på marknaden, mäter vi ditt underhudsfett med bl.a. Durnin/Womersley 4-punktsmetod. Detta ger oss ett bra startläge där vi ser vad du har att jobba på. Mätningen tar ca 10 minuter och resultatet skickas till dig på mail som PDF-fil. Notera att en kalipermätning ej kan mäta visceralt fett dvs det fett kring de inre organen. Misstänker du att du har för mycket visceralt fett måste du söka hjälp för att inte riskera att få allvarliga hjärt och kärlsjukdomar.

Tabell fettprocent:

Kategori

Man %

Kvinna %

Nödvändigt Fett

2-5

10-13

Atletisk

6-13

14-20

Vältränad

14-17

21-24

Acceptabelt

18-25

25-31

Överviktig

26<

32<

Nödvändigt fett

 

För att kroppen ska fungera normalt behöver vi en ids andel kroppsfett. Detta varierar från individ till individ men specifikt mellan könen. Kvinnor rekommenderas inte gå under 10% kroppsfett medans män kan gå så långt ner som 2%. Dessa är absolut minimum värden och ingenting

att eftersträva, bodybuilders går sällan under 5% kroppsfett även i slutet av deff-perioder inför tävlingar. Är du kvinna och ligger för lågt i fettprocent kan kroppen stänga ner vitala funktioner och du kan t.ex. få utebliven menstruation.

 

Atletisk

 

Denna nivå tillhör generellt de väldigt aktiva inom muskelbyggande eller aktiva sporter eller tränande individer som aktivt sysslar med fettförbränning. Vid denna nivå kommer tydlig muskel definition och är en bra bit under genomsnittet. Här skiljer det också en hel del mellan kroppsfettet på män och kvinnor, kvinnor ligger mellan 14-20% kroppsfett medans män ligger på mellan 5-13%. Denna nivå av kroppsfett ses som

hälsosam om den kommer från en aktiv livsstil och inte från undernäring.

 

Vältränad

 

Detta är nivån där aktiva, vältränande individer hamnar, med vardaglig motion och en normal bra kosthålling. Vid denna nivå kan det variera i muskeldefinition. Här ligger kvinnor mellan 21-24% och män mellan 14-17%.

 

Acceptabelt

 

Acceptabel nivå av kroppsfett. Detta är en vanlig grupp, oftast utan en

aktiv livstil. Kvinnor ligger mellan 25-31% och män mellan 18-25%

kroppsfett.

 

Överviktig

 

Överstiger du 32% som kvinna eller 26% kroppsfett som man så tillhör du

kategorin överviktig. Vid dessa nivåer kan kroppsfettet vara en hälsorisk.

 

Notera att mätmetoden enbart mäter underhudsfett dvs tar ej hänsyn till visceralt fett (fettet kring de inre organen). Detta fett är betydligt mer skadligt än underhudsfettet. Misstänker du att du har för mycket visceralt fett är det dags att ta hjälp omgående för att ej riskera att få hjärt och kärlsjukdomar!

 

Måttband - istället eller som ett komplement

 

I det fall du är mycket överviktig kan det bli aktuellt att istället för en fettmätning mäta dig med måttband. Måttband kan användas för att mäta omkrets över t.ex. axlar, bröst, arm, mage, rumpa, lår och vader. Här får vi också ett bra referensvärde för att kunna mäta dina resultat över tid.

Kroppsanalys PRO - vad är fett och muskler

 

Med en kroppsanalys får vi fram din kroppskomposition uppdelat i fett, muskler, skelett och övrig vikt. Metoden är den mest pålitliga vad gäller manuella mätningar. Att jämföra så har en bioimpedansvåg sämre precision. En kroppsanalys kostar 595 kronor men ingår i alla våra färdiga PT-paket.

KROPPSANALYS PRO

Med Kroppsanalys PRO mäter vi din:

 

  • Muskelmassa
  • Fettmängd
  • Skelettvikt
  • Övrig vikt

 

 

Genom att mäta ditt underhudsett med Durnin/Womersley 4-punkts kalipermätning får vi fram din fettprocent (se fettmätning ovan). Kombinerar vi det med att mäta bredd över hand- och knäled med en sk skelettmätare kan vi även få fram annan avancerad data om din sammansättning. Mätmetoden är mer pålitlig än den med bioimpedansvåg vilket är en metod vi avråder från till varje pris.

 

Att göra en kroppsanalys är att rekommendera om du är ny kund hos oss. På så vis kan vi följa din utveckling vad gäller framsteg i gymmet. När vi sen gör en ny kroppsanalys längre fram kan vi se exakt hur mycket fett du lyckats förbränna och hur mycket muskler du byggt upp över en viss tid.

 

Detta är en av våra mest populära tjänster och ingår i alla våra färdiga PT-paket. Kan givetvis också köpas separat. Resultatet från mätningen skickas till dig elektroniskt via mail som PDF-fil. Antingen samma dag eller så fort den är klar.

 

Tidsåtgång: 10-15 minuter

 

Lämplig klädsel: Överkropp. Kvinna. BH eller linne där skulderbladen är blottade. Man. Bar överkropp. Underkropp. Shorts alternativt tights/byxor som går att dra upp över knäna.

 

Att tänka på: Vi kommer att behöva veta din morgonvikt från samma dag. Undvik att träna innan mätningen. Det går bra att äta och dricka innan själva mätningen.

 

Pris: 595 kronor eller 495 kronor för dig med First Class Member Card - Läs mer om kortet här!

 

Viktig info

 

Notera att denna mätmetod inte tar hänsyn till visceralt fett dvs det fett du finner runt tarmar och inre organ. För att undvika felaktiga resultat så tänk på att utföra alla framtida mätningar hos oss då våra instrument och tekniker kan variera från andra aktörer på marknaden. Likaså skall du väga dig på samma våg som vid tidigare tillfällen. Detta skall alltid ske i samband med uppvaknande, på tom mage och med fördel efter du varit på toaletten.

 

Kroppsanalys rekomenderas ej till kraftigt överviktiga individer. Läs mer om måttband som komplement under "fettmätning".

 

Hur du utläser ditt resultat:

Bild 1. Skelettvikt. Detta är vad ditt skelett väger. Här tar man hänsyn till siffrorna från skelettmätningen samt din längd. Övrig vikt. Vikten på dina inre organ som man får fram genom att multiplicera din skelettvikt med 1,5. FFV (beräknad). Din fettfria vikt enligt vad den bör ligga på för en normal individ. Fett. Din faktiska fettvikt som vi får fram med hjälp av siffrorna från kalipermätningen. Här tar man hänsyn till kön samt gör en ålderskorrigering. Vilken ålderstabell du hamnat i står specificerat längst ut till höger efter procenten. En högre ålder genererar generellt en högre fettprocent. FFV (kaliper). Din fettfria vikt utifrån kalipermätningen dvs totalvikten minus fettvikten. Diff FFV. Här har du differensen mellan den beräknade fettfria vikten och den som är uträknad utifrån kalipermätningen. Är värdet positivt (+) innebär det att du har mer muskelmassa än en normal individ. Skulle värdet vara negativt (-) innebär det att du har mindre muskelmassa än normalt. Muskler. Din totala muskelmassa. Värdet fås genom att man tar totalvikten minus din skelettvikt, övrig vikt och fettvikt. Bild 2. Sammanställning av resultatet. Här ser du precis vad din kropp består av uppdelat i skelett, fett, muskler och övrig vikt.

RÖRLIGHET &

HÅLLNINGSTEST

Ett dåligt rörelsemönster kan hindra dig i mycket. Både i vardagen men också vid träning. På lång sikt kan det dessutom vara direkt skadligt för hälsan.

 

Vid behov kan vi testa och analyserar dina rörelser i de stora lederna. Här ser man snabbt olikheter i de båda sidorna och upptäcker om du är begränsad alternativt överrörlig.

Oftast är det stelhet och obalans i muskler som ligger bakom ett dåligt rörelsemönster, därför kan terapeutisk stretch alternativt speciell träning vara en passande åtgärd.

 

Testerna går relativt snabbt att utföra och resultaten berättar om du är i riskzonen för att få allvarligare komplikationer i framtiden.

 

Vi skapar givetvis dina träningsscheman utifrån eventuella begränsningar och avvikelser vi upptäcker.

 

Tidsåtgång: Ca 10-20 minuter

 

Lämplig klädsel: Överkropp. Tight åtsittande top, linne eller bar överkropp. Underkropp. Shorts eller tights.

 

Att tänka på: Är du ny kund eller ej har utfört hälsodeklarationen och lider av smärta, sjukdom eller skada i rygg, nacke, led eller muskel så är det av största vikt att du meddelar din personliga tränare om detta i god tid. Det sista vi vill är att förvärra ett negativt tillstånd. Du kan utan problem äta, träna och stretcha innan testerna om du önskar.

 

Pris: 595 kronor.

BLODTRYCKSMÄTNING

Har du eller har du haft högt eller lågt blodtryck kan det vara en god ide att mäta blodtrycket regelbundet. Även om du tror du är i god hälsa kan det vara klokt att testa blodtrycket någon gång då och då. Detta för att upptäcka eventuella sjukdomar eller ohälsa i god tid. Har du ett för högt blodtryck är detta en indikation på att hjärtat måste arbeta extra hårt för att kompensera för något.

 

Ett för högt blodtryck beror oftast på dålig hälsa eller sjukdom. Oftast är det för att ett eller flera blodkärl är igenkalkade pga en ohälsosam livsstil. Risken med att gå runt med ett för högt blodtryck är att du ligger i riskzonen för att drabbas av hjärt och kärlsjukdom. I värsta fall kan det leda till hjärtinfarkt med dödlig utgång om man inte upptäcker eller behandlar det i tid.

Ett förhöjt blodtryck kan ibland ge symptom som huvudvärk och svullnad men oftast vet man inte om att man har ett för högt blodtryck innan man testar det..

 

Vissa individer kan genetiskt ha ett något förhöjt blodtryck men då ligger det oftast stabilt i överkant av ett normalvärde och klassas då som "normalt" för den personen. Ett för lågt blodtryck är oftast genetiskt men kan också bero på sjukdom, blodbrist eller näringsbrist.

 

För att fastställa att man har ett för högt eller för lågt blodtryck behöver man göra 3 oberoende mätningar med en viss tidsintervall. Mätningen utförs av oss med en digital blodtrycksmätare från Omron men kan även utföras med ett klassiskt stetoskop och manschett vid behov.

 

Värden för ett hälsosamt och normalt blodtryck

 

Systoliskt tryck dvs blodtrycket när hjärtat kontraherar och pumpar ut blodet bör ligga på mellan 100-140 mmHg.

 

Diastoliskt tryck dvs blodtrycket när hjärtat vidgas och fylls med blod bör ligga på mellan 60-90 mmHg.

 

Exempel på ett normalt blodtryck är alltså 122/80. Exempel på ett för högt blodtryck är 166/105. mmHg är förkortningen på millimeter kvicksilver.

 

Tidsåtgång: Ca 5 minuter

 

Lämplig klädsel: Valfritt

 

Att tänka på: Sitt ner minst 10 minuter innan mätningen och försök komma ner i varv. Kommer du direkt från en träning kan du nämligen ha ett förhöjt blodtryck av naturliga och hälsosamma skäl. Då blir mätningen missvisande. Undvik föda och dryck med koffein två timmar innan mätningen. Likaså försök undvik nikotin såsom cigaretter och snus. Meddela din PT om du har sovit dåligt natten innan eller om du har en sjukdom (eller förkylning) vid tidpunkten för mätningen.

 

Pris: 100 kronor eller 50 kronor för dig med First Class Member Card - Läs mer om kortet här!

Fettmätning - för mätning av underhudsfettet

 

Många som erbjuder fettmätningar och kroppsanalyser idag använder sig av felaktiga metoder med hög felmarginal. Många köper in billiga mätverktyg som t.ex. plastkaliper och andra förlitar sig blint på en bioimpedansvåg. Med vår utarbetade metod med hög precision ser vi till att alla mätningar utförs på exakt samma sätt dvs resultatet av ditt hårda slit kommer synas tydligt från mätning till mätning.

 

En kalipermätning (Durnin/Womersley 4-punktsmetod) kostar endast 295 kronor men ingår också i en sk kroppsanalys. Tips! Köp 4-pack fettmätningar och spara mer!

Undvik Bioimpedansvåg och BMI

 

Alledels för många har blivit lurade till att köpa eller att någon gång prova en bioimpedansvåg. Vågen som säger sig kunna mäta din kroppsammansättning. Men faktum är att den har så pass stora felmarginaler att man nu allt oftare tar bort dem från gym och mottagningar.

En manuell mätning med kaliper är en säker metod för att mäta underhudsfett.

 

BMI - vissa läkare och tränare envisas än idag

 

Body mass index, eller kroppsmasseindex som det också kallas, anger relationen mellan kroppsvikt och längd. BMI används ofta för att bestämma undervikt och övervikt hos vuxna över 18 år. Framförallt inom läkarvården.

Den stora faran med denna metod är att den inte tar hänsyn till kroppsamansättning dvs klassar vältränade individer med låg fettprocent och hög andel muskelmassa som överviktiga. Detta resulterar ibland i felbehandlingar och att man sätter diagnoser som inte stämmer överens med verkligheten.

 

Så undvik BMI till varje pris! Boka en fettmätning med kaliper eller en kroppsanalys hos oss och få reda på exakt var du står.

Upplever du obalans, smärta eller stelhet?

 

Ett dåligt rörelsemönster beror oftast på en obalans i kroppen. Genom att kontrollera ditt rörelsemönster och titta på din hållning kan man oftast med enkelhet se vad som orsakar din problematik. Med rätt träning och stretching kommer vi jämna ut den obalans du har i kroppen och förhoppningsvis bidra till att du slipper ha ont. Testerna rekommenderas att göra om du upplever dig stel eller ojämn i kroppen eller vid olika lyft. Maximera effekten av din träning!

Vårt medlemskort - bättre pris på samma tjänst

 

Med First Class Member Card får du ett kort laddat med erbjudande och rabatter hos olika företag. Inte minst hos oss! Kroppsanalys PRO får du för 495 kronor, ordinarie pris 595:-. En blodtrycksmätning kostar dig endast 50 kronor!

Måttband för referensvärde - mätbara resultat

 

För att mäta resultat över tid kan man antingen använda en sk fettmätning, en kroppssammansättningsanalys (kroppsanalys) eller en vanlig måttbandsmätning. Genom att göra en vanlig måttbandsmätning får man fram siffror som sedan jämförs med framtida mätningar. Har du lagt på dig muskelmassa och ökat i omkrets eller kanske tappat i omkrets tack vare effektiv fettförbränning och viktnedgång? Vanliga mätpunkter är axlar, överarmar, mage, rumpa och lår. Andra mätpunkter kan vara t.ex. bröst/rygg, underarmar och vader. Mätning med måttband utförs ibland också kostnadsfritt i samband med kroppsanalys.

Ligger du i riskzonen för hjärt och kärlsjukdomar?

 

Glöm att inte kolla ditt blodtryck då och då. Många går runt med ett förhöjt blodtryck utan att veta om det. I värsta fall kan det leda till en hjärtinfarkt med dödlig utgång.

Catharina - Minskade 25 kilo i fett och byggde 3 kg muskler på 4 månader!

 

Catharina började sin viktresa genom att boka en kroppsanalys och blodtrycksmätning hos oss. Efter mätningarna stod det snabbt klart att hon behövde vår hjälp för att förbättra sin hälsa, viktminskning och att lägga på sig muskelmassa för att fungera normalt i vardagen. Inte nog med att blodtrycket sjönk. På bara 4 månader tappade hon hela 25 kilo i vikt och lade på sig 3 kg muskelmassa! Detta tack vare ett personligt träningsupplägg och bra kostrådgivning utformat efter hennes förutsättningar..

First Class Personal Training

Personlig tränare & kostrådgivare i Malmö

Phone: +46 733 70 70 23

E-mail: info@firstclasspt.se

Web: www.firstclasspt.se

Besöksadress: Musclezone Gym, Grangatan 2 Malmö. OBS ingen drop in, enbart tidsbokning!

 

In need of information in english? Press here!

* baserat på recensioner och betyg på Facebook och google från 2011 till och med juni 2017

Copyright © 2018 First Class Personal Training Sverige. All rights reserved.